เปิดรับผลงาน

เปิดรับสมัคร ผลงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 54 “Graduate Studies and Personalized Education”

เปิดรับผลงาน

บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

ค่าลงทะเบียนส่งผลงาน

2,500 บาท/ผลงาน

ลงทะเบียนร่วมงาน

ฟรี

ประเภทผลงาน

  • Abstract-Oral Presentation ส่งแบบเข้าร่วมประกวด
  • Abstract-Poster Presentation ส่งแบบเข้าร่วมประกวด/ ส่งแบบไม่เข้าร่วมประกวด
  • Full Paper-Oral Presentation ส่งแบบเข้าร่วมประกวด
  • Full Paper-Poster Presentation ส่งแบบเข้าร่วมประกวด/ ส่งแบบไม่เข้าร่วมประกวด

แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 30 เมษายน 2565

วันประชุม

13 มิถุนายน 2565