สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิม อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

soraya sangyenphan

December 21, 2021