หน้าแรก

The 54th National Graduate

Research Conference

Graduate Studies and Personalized Education

June 13, 2022 at Naresuan University in the form of Hybrid Onsite & Online

Conference Schedule

Conference Date

13 June 2022

Abstract / Full Paper Submission Deadline

Now – 18 April 2022

Notification of Acceptance

By 30 April 2022

Registration Fee

2,500 baht/Paper

Register for Abstract/Paper Submission

The 54th National Graduate Research Conference

Types of Submission

Research types of submission have four sections.

Abstract-Oral Presentation

for Presentation Contest

Abstract-Poster Presentation

for Presentation Contest/ for Presentation Only

Full Paper-Oral Presentation

for Presentation Contest

Full Paper-Poster Presentation

for Presentation Contest/ for Presentation Only

Graduate Studies and Personalized Education

บัณฑิตศึกษากับการศึกษาออกแบบได้

สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิม อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

soraya sangyenphan

December 21, 2021

King Naresuan the Great International Exhibition and Convention Center.

The Graduate Naresuan University

Mahathammaraja Bd., Naresuan University 99 Moo 9 Ta Pho Sub-district, Muang District, Phitsanulok 65000

ngrc54@nu.ac.th
Submission : Tel. 0-5596-8844 / 8821
Information : Tel. 0-5596-8820
Agenda : Tel. 0-5596-8830
Accounting : Tel. 0-5596-8823